ሰለ እኛ

Age ngaigeya kano Mun.  Na hulli wa hodhaw ngabhaye achalli hang. Ngabhanga a bha ko holloiya elcha loginya Mununy ngoyo toiye. Age Mun kabhago baa Itiyobhiyai toye, chug rena batana karane yali,  bha kidhowa ke war toye.  Age kano zuwa kiwow biyo ko kohineno kari.   Age Mun kano muchugi na muchugtina naw a shinya tomon song.   Bha baa naw Itiyophiyai toy, hulli keleheneno ko bhorinya bhageya ba waruny toiye.  Age kano muchugi dhog.  Age Mun gotonya gaw kolomo a bhii hang. Nong gamaa naw kotogo biyo na kagamchanyo mugay.  Hulli biyo garaye, abha ke ke mugay shaw hali ninge. Na kona hulli senanaye kete ke zigay dhog hung.  Yog mun dhooleiya ney hololoy kagamma ningen nga ajiyew dhog.  Hulli te gamaye biyo kotog hirkon ko tomon ko issei be sabbo.  Ngameya biyo te zuwo raman ko gena tunno.   Yog Mun zuwa maa tiranya ney a sagine. Nong donga a tiranya ney hang. Hulli hiri katagadhe dongaye munyu tiii.  Gena ruye hang na tila nga amew ko kena dongen bhigane bhoy hash hash.  Yog gotowa ney igeya maa dhoone nyawa, igeya ngaha yog dhoone nyawa ko tugi kari. Nong tuwo dhuun bha naw Mununy a logti challi hang. Nong dhooleiya loma tuwo eya nene chali na jimno. Ige ngabha wa honycho na gunychiyo ageye achalli hang na ay kutuhungo Tumu.  

እኛ የሙርሲ ህዝብ ነን፣ እናም የምንኖረው በኦሞ ወንዝ ዳርቻ ባለው በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ነው፡፡ እራሳች ሙን ብለን እንጠራዋለን፡፡ የ ሙን ህዝብ ትንሽ በከብት እርባታ የሚተዳድደር ህዝብ ነው፡፡ ስለዚህ የእኛ ቋንቋ ሙን ነው-ይህ ስለእኛ የኢንተርኔት ላይ ትምህርት ቤት ነገሮችን ለመለጠፍ የምንጠቀምበት ድህረ ገፅ ነው፡፡ እዚህ ያሉት ፅሁፎች ስለ ሙርሲ ባህል እና ታሪኮችን፣ ጎሳዎች፣ ዜና፣ የት/ቤት መጽሐፍት፣ ቪዲዮ፣ የኦዲዮ ቀረፃዎች፣ ከተሞች፣ ስለ ሙን ቋንቋ እና ፊደላት፣ ስለ ፎቶግራፎች እና ስለምንወዳቸው ሌሎች ነገሮች እናሳውቃችሁ አለን፡፡

ኣጌ ኃይገያ  ካኖ ሙን። ና ኹልሊ ዋ ኾዻው ኃቫዬ ኣ ቻልሊ ኻኅ።  ኃቫኃ ኣ ቫ ኮ ኾልሎይያ ኧልቻ ⶀጊኛ ሙኑኝ ኇዯ ቶዬ።  ና ኣጌ ሙን ካቫጎ ባዕ ኢቲዮቪያይ ቶይ ቹግ ረና ካራኔ ታና ያሊ፣ ቫ ኪዾዋ ኬ ዋር። ኣጌ ካኖ ዙዋ ኪዎ ቢዮ ና  ኯኺነኖ ካሪ።  ኣጌ ሙን ካኖ ሙቹጊ ና ሙቹግቲና ናው ኣ ሺኛ ⶆⶁን ⶃኅ። ኣጌ ቫ ባዕ ናው ኢቲዮቪያይ ቶዬ፣ ኹልሊ ከለኸነኖ ኮ ቮሪኛ ቫገያ ባ ዋሩኝ ቶይዬ፣ ኣጌ ካኖ ሙቹጊ ዾግ።  ኣጌ ሙን ጎቶኛ ጋው ኯⶀሞ ኣ ቪዕ ኻኀ። ⶈኅ ቫ ጋማዕ ናው አጌ ኯⶆጎ ቢዮ ና ካጋምቻኞ ሙጋይ። ኹልሊ ቢዮ ጋራዬ፣ ኣ ቫ ኬኬ ሙጋይ ሻው ኻሊ ኒኀ። ና ኮና ኹልሊ ሴናናዬ ኬቴ ዚጋይ ዾግ ኹኅ። ዯግ ሙን ዾዕሌይያ ነይ ኾሎሎይ ቢዮ ⶆጋ ኒኀን ኃኣጀዮ ዾግ።  ና ኃⶀጊኛ  ኧል ኃቫኃ  ኣ ጏቶኛ ሙኑኝ፥ ⶀጊኛ ቤ ኪኂኄ፥ ካዉቾዋ ሙኑኝ፣ ሳዕንኞጋ፣ ዳዳቢኛ ቲሚርቲኝ፣ ሲልሚኛ፣ ኾሎጊኛ፣ ⶀጊኛ ቱሞኝ፣ ቱዋ ሙኑኝ ኮ ቢዸሊኛ ጋይ፣ ኮ ⶀጊኛ ጌና ኢጊ ኻሊ ኪኺነሰንኔ። 

 

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.