ሲልሚኛ ዬሱሲ

ኹልሊ ዋ ኾዻው ኃቫዬ ኣ ቻልሊ ኻኅ፥ ኃቫኃ  ኣ ቫ ሲልሚኛ  ዬሱሲ ። Hulli wa hodhaw ngabhaye a challi hang, ngabhanga a bha silminya yesusi.

ዬሱሲ- Yesusi

ዯግ ዙዎ ቲቲ ኢዋሸ ⶀጊኛ ሜሶ ዬሱሲ ዋኅ፥ ኃⶀጊኛ ቢ ቤኃ ኯዻነ ኤሪሞይ ቲቲ ና ኯየ ቫ ባንሻኛ ረሰዯ ጊኀዯ ኹኅ። ⶀጊኛ ገኘ ዻካካን ቶይዪ ቫ ዳዳዋ ቱሞኝ ኬ ሉካስ ፣ ⶀጊኛ ቡ ባራራ ሜሶ፣ ማዻ ነነ፥ ኮ ዎኛኪያ ነነ።