ሲልሚኛ ዬሱሲ

ኹልሊ ዋ ኾዻው ኃቫዬ ኣ ቻልሊ ኻኅ፥ ኃቫኃ  ኣ ቫ ሲልሚኛ  ዬሱሲ ። Hulli wa hodhaw ngabhaye a challi hang, ngabhanga a bha silminya yesusi.

ዬሱሲ- Yesusi

ዯግ ዙዎ ቲቲ ኢዋሸ ⶀጊኛ ሜሶ ዬሱሲ ዋኅ፥ ኃⶀጊኛ ቢ ቤኃ ኯዻነ ኤሪሞይ ቲቲ ና ኯየ ቫ ባንሻኛ ረሰዯ ጊኀዯ ኹኅ። ⶀጊኛ ገኘ ዻካካን ቶይዪ ቫ ዳዳዋ ቱሞኝ ኬ ሉካስ ፣ ⶀጊኛ ቡ ባራራ ሜሶ፣ ማዻ ነነ፥ ኮ ዎኛኪያ ነነ።

 • 2:07:53

  ዬሱሲ- Yesusi - ቢዲዮ ዻካካን bidiyowa koro dhakakan

 • 0:00

  1 ቫ ቤ ኮ ሳብባ ዾዕኒ

 • 3:42

  2 ኢሪዴያ ዬሱሲ

 • 2:15

  3 ኤሪሞዋ ዬሱሲ

 • 3:47

  4 ቹራ ዬሱሲ ቹርቻ ዮኻኒሲ

 • 2:22

  5 መነኂ ኢሎብቡ ዬሱሲ

 • 3:07

  6 ዬሱሲ

 • 1:02

  7 ⶀጋ ከለኸነሰና ዙዋ ባራሳዊ ኮ ዙዋ ሙጋነያ ጊራኛ

 • 2:01

  8 ሚሺሮይያ ዪራ ካዻግቻኛ ኡርጉሳ

 • 2:14

  9 ዾሌይያ ያይሮሲ ባና ረሰዯ ኬ ኺነይ

 • 3:10

  10 በራዕ ታማሪኛ ዬሱሲ

 • 1:02

  11 ቱኻ ቦ

 • 3:38

  12 ማዻ ኩቱል ቱንⶈ

 • 0:19

  13 ቱኻ ኣይና ዙዋ ሺገያ ና የበያ

 • 2:56

  14 ሙዋይያ ገርሳ ገረሲና ነነ ኯⶆኇየ

 • 0:43

  15 ሙዋያ ኬጎ

 • 1:56

  16 ዮኻኒሲያ ቹሮ ዙዎ ማይ ከቸበየ

 • 2:18

  17 ⶀጋ ከለኸነሰና ዱጋ ኩዱጎ

 • 0:55

  18 ⶀጋ ከለኸነሰና ካልካ ዋለየ

 • 1:58

  19 ዬሱሲ ዺቱ ኼሌኮ

 • 2:16

  20 ኢባይሲያ ኺራ መነኁኝ

 • 2:29

  21 ዬሱሲ ኣይነ ሺኛ 5000 ቫዕግ

 • 1:23

  22 ዮኻኒሲ ዮግኩ ⶀጋ ዬሱሲ ኣንቻ ክርስቶሲ

 • 1:45

  23 ዬሱሲ ቮዸ

 • 2:15

  24 ዬሱሲ ኢባይሱ ሉሲያ ⶀማ ኩሌይያ ገርሳ

 • 0:57

  25 ኦላ ኮሞሩ ዬሱሲ

 • 2:23

  26 ማዻ ሴ ኮዕልለ ቱሙ ኮ የዋ

 • 0:54

  27 ኣራራ፣ ኢጌ ዙዋ ኢዻኖ ላሉጉ ጌን ገረሲⶈ

 • 0:28

  28 ኮሞሩሞዋ ቱሞኝ ኸኮ ካዕራ ገርሸገርሸኀኝ

 • 0:29

  29 ዬሱሲ ቮኮንⶈ ዓል ኮ ዙዋ ገርሳ ካሪ

 • 1:57

  30 ኢባይሴይያ ኮሌያ ኣዉሱኝ

 • 1:38

  31 ⶀጋ ከለኸነሰና ኺራ ቻልላ ሳማሪያይ

 • 1:44

  32 ኢባይሴያ ባርቲሎሚያሲ

 • 2:21

  33 ዬሱሲ ኮ ዛኪዮስ

 • 0:42

  34 ዬሱሲ ታግኩ ⶀጋ ኻሊ ረሻ ና ባንሻኛ ረሰው ሳብⶅ

 • 1:10

  35 ዬሱሲ ኦግኩ ⶄልላ ቶይ

 • 1:00

  36 ዬሱሲ ቱሩ ዬሩሳሌም

 • 1:51

  37 ዬሱሲ ቹግኩ ዙዋ ቻቸየ ቢሮ

 • 0:45

  38 ኣኻ ኣይቺኛ ሙዋይያ ኮ ቮዕጊ

 • 0:59

  39 ኻናስ ጊንኑ ዪራ ዬሱሲ

 • 1:50

  40 ⶀጋ ከለኸነሰና ኪያ ኬ ዎይኒ ዙዋ ጉዩኝ

 • 0:58

  41 ጊራ ዻግተሰ ኬሳሪያ

 • 2:55

  42 ቲላ ባ ኬዻኝ

 • 2:29

  43 ማዻ ኢኾ ዶሪ ቱንⶈ

 • 4:22

  44 ዬሱሲ ካታሊየ ና ካማገየ

 • 2:23

  45 ቬቲሮስ ቲማኩ ዬሱሲ

 • 1:58

  46 ዬሱሲ ኪቲራይነ ና ኪጊነየ

 • 1:43

  47 ዬሱሲ ካይተ ቫ ቪላቶሲ

 • 1:24

  48 ዬሱሲ ካይተ ቫ ኼሮዶሲ

 • 2:56

  49 ዬሱሲ ካዸ ቺቢን

 • 3:34

  50 ዬሱሲ ተው ኪያ ነነ ከዸዸቻ

 • 2:49

  51 ዬሱሲ ኪላጋየ

 • 0:56

  52 ዬሱሲ ቲራይነ ሩማ ነነ

 • 1:06

  53 ሚሺሮይያ ካዻገሰና ቲሬይ ቱን

 • 1:39

  54 Crucified Convicts

 • 1:45

  55 ረሰያ ዬሱሲ

 • 2:00

  56 ኩራ ዬሱሲ

 • 1:28

  57 ሉሳ ቱሞኝ ኬጎ ጊኀዯ

 • 1:22

  58 ጊኄይ ተይ ኾሎሎይ

 • 1:55

  59 ዬሱሲያ ባንሳና ⶍላ ረ

 • 1:15

  60 Great Commission and Ascension

 • 5:40

  61 Invitation to Know Jesus Personally