ሲልሚኛ ኒኒየ

ሉሲያ ኬ ባርቱይ ኮ ሲልኪያ ነነ ካሪ። ⶈኅ ባቢ ኻኅ፥

ሉሲያ ኬ ባርቱይ ኮ ሲኪያ ነነ

ዶኃ